Projektový manažment

Projektové riadenie projektov

 • identifikácia nedostatkov a problémov v rámci implementácie projektu vrátane definovania nápravných opatrení,
 • dohľad nad oprávnenosťou zmien počas implementácie projektu,
 • kontrola navrhovaných zmien,
 • kompletizácia požadovanej a inej podpornej dokumentácie k žiadostiam o zmenu,
 • príprava žiadostí o zmenu,
 • komunikácia s Riadiacim orgánom Operačného programu v rámci ktorého je projekt financovaný.
 • kontrola a úprava rozpočtu počas realizácie aktivít projektu,
 • dohľad nad oprávnenosťou výdavkov,
 • kontrola čerpania rozpočtových položiek,
 • kontrola komplexnosti a kompletnosti účtovných dokladov,
 • kompletizácia účtovnej a inej podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu,
 • príprava žiadostí o platbu.
 • monitorovanie a hodnotenie realizovaných hlavných aktivít a podpornej aktivity publicita,
 • monitorovanie dosahovania hodnôt merateľných ukazovateľov,
 • monitorovanie dodržiavania časového harmonogramu,
 • monitorovanie a hodnotenie finančného riadenia a čerpania rozpočtu,
 • vypracovanie monitorovacích správ.
Eureding s.r.o.
Eproject s.r.o.

home icon Domov

home icon Na stiahnutie

phone icon +421 948 537033

mail icon info@eureding.sk

© 2013 Eproject s.r.o. & EUREDing s.r.o