Eurofondy

Vypracovanie žiadosti o NFP

  • poradentstvo, týkajúce sa získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
  • posúdenie oprávnenosti žiadaťela o nenávratný finančný príspevok,
  • posúdenie oprávnenosti projektu,
  • vyhľadanie a výber vhodného programu v rámci ktorého je možné projekt realizovať,
  • výber systému financovania projektu,
  • príprava podkladov pre spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
  • komplexná príprava všetkých častí žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytovateľa pomoci, najmä opis projektu, finančná analýza, štúdia uskutočniteľnosti, analýza rizík, atď.,
  • komunikácia s Riadicim orgánom Operačného programu v rámci ktorého sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok predkladá.
Eureding s.r.o.
Eproject s.r.o.

home icon Domov

home icon Na stiahnutie

phone icon +421 948 537033

mail icon info@eureding.sk

© 2013 Eproject s.r.o. & EUREDing s.r.o